Kiến

Mùa chính:
Xuân, Hạ, Thu

Mối

Mùa chính:
Mùa thu mùa hè

Nhện

Mùa chính:
Xuân hè

Chuột

Mùa chính:
Hạ, Thu, Đông

Muỗi

Mùa chính:
Xuân, Hạ, Thu

Ruồi

Mùa chính:
Mùa thu mùa hè

Gián

Mùa chính:
Xuân hè

Bọ chét

Mùa chính:
Hạ, Thu, Đông

Ve

Mùa chính:
Xuân, Hạ, Thu

Bọ cánh cứng

Primary season:
Summer, Fall

to top